Fnyskenminnen av Åke

Jag skall ta fram några uppgifter från föreningens bildande med kommunen 1989.
Två första åren 1987-1988 hade kommunen hand om uthyrningen.

Fnyskens Odlarförening bildades  6/9-1989. Fastigheten Gimmersta 1:1 ca 15.000 kvm arrenderades av kommunen och delades upp till 166 lotter på 5 x 10m.
I början lades avfall(komposten) inom området i gångarna vilket inte var så lämpligt.
I dag läggs avfallet utanför området. Dessa fina gångar mellan odlingslotterna  fanns inte i början utan smala gångstigar som var uppkörda med maskin.
Småningom när gräset började växa på allmänna ytor skaffades en begagnad gräsklippare så det blev mer tillgängligt .

Stadgar och ordningsföreskrifter är framtagna och det viktigt att det följs. Det är viktigt att vi håller fint omkring oss och för att även våra grannar i bostadsområdet tycker så.
Vi har haft en del skadegörelse under åren men det är lugnare nu. Bekymmer med  golfbollar fortsätter fastän ett skyddsnät är uppsatt på en del av gränsen mot golfbanan.
Kommer inte på något mer denna gång så jag återkommer,

Åke (1maj 2011)

Denna hemsida är byggd med N.nu - prova gratis du med.(info & kontakt)